• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

افشین

تقریبا زمان زیادی از کلاسایی که شرکت کردم میگذره.ولی گرمای حرفای دلنشین روهنوز حس میکنم.از این خوشحالم که چه خدای مهربانی دارم .حرفا بهم امید داد.این حرفام واقعا از ته قلبمه و سرشار از عشق    (afshin)