چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

افشین

تقریبا زمان زیادی از کلاسایی که شرکت کردم میگذره.ولی گرمای حرفای دلنشین روهنوز حس میکنم.از این خوشحالم که چه خدای مهربانی دارم .حرفا بهم امید داد.این حرفام واقعا از ته قلبمه و سرشار از عشق    (afshin)