• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

اکرم

با عرض سلام و ادب و احترام من باید اولین سپاسگزاری را از خود شما داشته باشم که 5 سال پیش دنیای زیبایی را به من نشان دادید و باعث تغییر بسیار بزرگی در زندگی من شدید که هر چقدر هم با کلمات بازی کنم باز هم نمی توانم کلماتی بیابم که بتواند احساسم را و تشکر خالصانه ام را به شمانشان دهد با تشکر و آرزوی سلامتی و تندرستی