چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

مرجان

سلام من مرجان هستم در دوره دیدن 2 در مشهد شرکت داشتم از تجربه ام اگر بخواهم بگویم به همبن بسنده می کنم که این دوره یهترین وشگفت انگیز ترین تجربه وخاطره زندگیم بود .ودرضمن وقتی دردوره دیدن 4 حامی بودم توانستم تا حد بیشتری معنی ومفهوم این دوره را درک کنم .وهمیشه بیاد آن خاطرات فراموش نشدنی هستم .با سپاس