• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

مرجان

سلام من مرجان هستم در دوره دیدن 2 در مشهد شرکت داشتم از تجربه ام اگر بخواهم بگویم به همبن بسنده می کنم که این دوره یهترین وشگفت انگیز ترین تجربه وخاطره زندگیم بود .ودرضمن وقتی دردوره دیدن 4 حامی بودم توانستم تا حد بیشتری معنی ومفهوم این دوره را درک کنم .وهمیشه بیاد آن خاطرات فراموش نشدنی هستم .با سپاس