• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

مرسده باقری

نگاهم به زندگی تغییر کرد یعنی همه چیزهایی که سد راهم بودند ، وجود داشتند اما سد نبودند تجربه بودند و همین الان هم بعد از گذشت چند سال که از دوره 117 میگذره هستند ولی مانع نیستند حتی خیلی جاها باید باشند تا من بتونم با آگاهی برم جلو    (مرسده باقری )