چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

مرسده باقری

نگاهم به زندگی تغییر کرد یعنی همه چیزهایی که سد راهم بودند ، وجود داشتند اما سد نبودند تجربه بودند و همین الان هم بعد از گذشت چند سال که از دوره 117 میگذره هستند ولی مانع نیستند حتی خیلی جاها باید باشند تا من بتونم با آگاهی برم جلو    (مرسده باقری )