چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

عباس نقي لو

تلاش نكن زندگي را بفهمي، زندگي را زندگي كن. اين دوره به من آموخت كه با واقعيتهاي زندگي بايد مواجه شد وبرايش تصميم گرفت جاي اينكه از آن فرار كنيم وبار سنگين اي كاش را به دوش بكشيم. (عباس نقي لو)