• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

مهرانگیز دیدن 222

ديدن  تحولي شگفت انگيز در زندگي و روح من جاري كرد...تولدي ديگر در مسير اميد و ارامش...سپاس فراوان از شما و حاميان عزيز...مهرانگیز دیدن 222