چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

مهرانگیز دیدن 222

ديدن  تحولي شگفت انگيز در زندگي و روح من جاري كرد...تولدي ديگر در مسير اميد و ارامش...سپاس فراوان از شما و حاميان عزيز...مهرانگیز دیدن 222