• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

مینا دیدن 223

خیلی حس خوبی دارم احساس میکنم بزرگ شدم احساس میکنم دنیا برام یه رنگ دیگه شده و اینکه به دیگران با حضورم آرامش میدهم لذت بخش ترین حس دنیاست . همه اینها رو مدیون شما و نغمه جون و همه حامیان و همکلاسیهای گلم هستم-

مینا دوره دیدن 223