چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

معصومه ابراهیم زاده

سلام

نمیدونم چی شده و چی بوده اما ارامشی هست و حسی زیبا در درونم فوت پدرم در هشت ماه گذشته چنان مرا به هم ریخته بود که زندگی بی مفهوم بود اما دیدم من هستم زندگی هست او هست مرسی در مورد زندگی با مادر همسرم {جلیل} هم از نقطه سر خط شروع میکنم مرسی به خاطر دیدن جدیدم.

معصومه ابراهیم زاده