• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

عسل از اهواز

سلام!
عسل هستم از اهواز خیلی احساس خوبی دارم دیروز از کشتی پیاده شدیم و من امروز تمام زندگی رو در درونم احساس مکینم
مثله کودکی که حتی به جمله بندی جملاتش هم دقت نمیکنه و فقط میخواد درونیاتشو بریزه و احساشو بگه