چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

عسل از اهواز

سلام!
عسل هستم از اهواز خیلی احساس خوبی دارم دیروز از کشتی پیاده شدیم و من امروز تمام زندگی رو در درونم احساس مکینم
مثله کودکی که حتی به جمله بندی جملاتش هم دقت نمیکنه و فقط میخواد درونیاتشو بریزه و احساشو بگه