چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

محمد خانی

سلام
امیدوارم نور امید در دل تمام دوستان روشن شده باشه.
یکی از تجربه های من این بود که چرا بعضی مواقع در روربرو شدن با مشکلات کم میارم ؟؟؟ و جوابشو رو پیدا کردم که اون زمان در تمامیت نیستم و تکه هایی از وجودم به دلیل باز بودن درهایی که نبستم در کنارم نبوده . والان دارم یکی یکی دربها رو میبندم. محمد خانی