• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

محمد خانی

سلام
امیدوارم نور امید در دل تمام دوستان روشن شده باشه.
یکی از تجربه های من این بود که چرا بعضی مواقع در روربرو شدن با مشکلات کم میارم ؟؟؟ و جوابشو رو پیدا کردم که اون زمان در تمامیت نیستم و تکه هایی از وجودم به دلیل باز بودن درهایی که نبستم در کنارم نبوده . والان دارم یکی یکی دربها رو میبندم. محمد خانی