• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

فریبا - اهواز

سلام فریبا هستم از اهواز دیروز سفر با کشتی دیدن تمام شد ولی این سفر و دیدن همیشه خواهد ماند امروز از هر روز دیگری متفکر تر هستم وچرا که آدمی استاد اندیشه است و سازنده منش و شکل دهنده وضعیت و محیط و تقدیر خود ، با بینش جدید خواهم ساخت