چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

فریبا - اهواز

سلام فریبا هستم از اهواز دیروز سفر با کشتی دیدن تمام شد ولی این سفر و دیدن همیشه خواهد ماند امروز از هر روز دیگری متفکر تر هستم وچرا که آدمی استاد اندیشه است و سازنده منش و شکل دهنده وضعیت و محیط و تقدیر خود ، با بینش جدید خواهم ساخت