چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

گلاره - دیدن 78

درگیر سیلی از سئوالات بدون جواب بودم چرا من؟ چرااین اتفاق برای من افتاد؟ًٌآیازندگی ارزش این همه تلاش رو داره؟در اوج این درگیریها بودم که با دوره ها آشنا شدم و این دوره ها نور انداختند به آگاهی من و من یاد گرفتم که تمام شادیها،غمها،لذتهاودردهاهرکدام به نوبه خویش به من کمک می کنند که تکامل روحی خودم را به آسانی انجام داده و به رشد بیشتری نایل آیم. ....

دوستت دارم را من دلاویزترین شعر جهان یافته ام...این گل سرخ من است... دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق....که بری خانه دشمن که فشانی بر دوست... راز خوشبختی هر کس به پراکندن اوست.

  (گلاره (تکنیک 78))