چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

احمد

هفت ساله که از دوره دیدن من میگذره ! زندگیم با قبل دوره قابل مقایسه نیست ! تمام ناراحتی ها و دلتنگی هام به شادی تبدیل شد! با تمام وجود ممنونم امیدوارم دوره ی دانستن که برای ما نیمه کاره تمام شد ، دوباره برگزار شود. عشق برای همتون !