چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

مریم خانی

مطالب بازیهای زندگی رو از سایت کلام زنده خوندم، عالی بود. به آرامش وصف ناپذیر رسیدم. به %90 جواب سوالهام رسیدم. از آشفتگی که داشتم و درگیری که به سبب چرا و چه خواهد شدها به وجود آمده بود پایان دادم، خیلی خیلی   مرسی. به امید دیدار.