• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

مریم خانی

مطالب بازیهای زندگی رو از سایت کلام زنده خوندم، عالی بود. به آرامش وصف ناپذیر رسیدم. به %90 جواب سوالهام رسیدم. از آشفتگی که داشتم و درگیری که به سبب چرا و چه خواهد شدها به وجود آمده بود پایان دادم، خیلی خیلی   مرسی. به امید دیدار.