• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

یاسمن (دیدن 218)

من از ته قلبم شمارو دعا میکنم هر لحظه که احساس آرامش میکنم. وقتی پارسال همین موقع خودمو یادم میاد که چقدر ناآگاهانه خودمو عذاب میدیدم چقدر دیدگاه محدود داشتم و نمیتوانستم مشکلاتو بپذیرم جقدر خدارو شکر میکنم که از شما پذیرش رو یاد گرفتم.
واقعا از خدا ممنونم
ار شما معلم عزیزم و حامی های عزیز ممنونم که منو دراین راه کمک کردین:)  
l
(دیدن 218)یاسمن