چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

یاسمن (دیدن 218)

من از ته قلبم شمارو دعا میکنم هر لحظه که احساس آرامش میکنم. وقتی پارسال همین موقع خودمو یادم میاد که چقدر ناآگاهانه خودمو عذاب میدیدم چقدر دیدگاه محدود داشتم و نمیتوانستم مشکلاتو بپذیرم جقدر خدارو شکر میکنم که از شما پذیرش رو یاد گرفتم.
واقعا از خدا ممنونم
ار شما معلم عزیزم و حامی های عزیز ممنونم که منو دراین راه کمک کردین:)  
l
(دیدن 218)یاسمن