• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

اکرم

گاهی آنقدر سرشار از حس سپاس میشم که نمی دونم چه طوری اون رو منتقلش کنم که شایسته  باشه.


 به هر زاویه از زندگی خودم و حتی دیگران که نگاه می کنم می بینم آموزه ها چقد جالب اون جاها بکار میاد اونم چه بکار اومدنی؛ سرشار از خیر و برکت و دوستی.
 همیشه برای همه و خودم دعا می کنم که قدر  بدانیم و بیشترین بهره را از این فیض بسیار بزرگ که خداوند نصیبمان کرده ببریم.


گاهی فکر می کنم آیا خودتون هم می دونید که چققققققققدر دنیا رو زیباتر و بهتر می کنید برای دیگران. شاید بدونید ولی نه اونقدری که ما احساس می کنیم.

تمام دعاهای پر از خیر و برکت دنیا تقدیم  تان باد.