چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

اکرم

گاهی آنقدر سرشار از حس سپاس میشم که نمی دونم چه طوری اون رو منتقلش کنم که شایسته  باشه.


 به هر زاویه از زندگی خودم و حتی دیگران که نگاه می کنم می بینم آموزه ها چقد جالب اون جاها بکار میاد اونم چه بکار اومدنی؛ سرشار از خیر و برکت و دوستی.
 همیشه برای همه و خودم دعا می کنم که قدر  بدانیم و بیشترین بهره را از این فیض بسیار بزرگ که خداوند نصیبمان کرده ببریم.


گاهی فکر می کنم آیا خودتون هم می دونید که چققققققققدر دنیا رو زیباتر و بهتر می کنید برای دیگران. شاید بدونید ولی نه اونقدری که ما احساس می کنیم.

تمام دعاهای پر از خیر و برکت دنیا تقدیم  تان باد.