چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

کتایون

 

حال من خوب است / کاش میتوانستم تو را به عمق احساسات و افکارم ببرم/ جایی که بتوانی حال خوب  مرا تجربه کنی/  جایی که مجبور نباشی به تکرار تجربه های تلخ همیشگی  ات بسنده کنی/ جایی که باور کنی تو هم از این جهان سهمی داری / جایی که در آن ببینی حال تو هم خوب است / حال جهان خوب است /حال خدا خوب است.

7/6/92 -کتایون