• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

مهدی از ارومیه

واقعا ارزش سفر و هزینه کردن را داشت

خیلی خیلی بیشتر از چیزی که گذاشتم برداشتم. به همه توصیه می کنم این فرصت کم نظیر یا بی نظیر را از دست ندهید، در انتها به انتخاب خود تبریک خواهید گفت.

{KomentoDisable}