چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

مهدی از ارومیه

واقعا ارزش سفر و هزینه کردن را داشت

خیلی خیلی بیشتر از چیزی که گذاشتم برداشتم. به همه توصیه می کنم این فرصت کم نظیر یا بی نظیر را از دست ندهید، در انتها به انتخاب خود تبریک خواهید گفت.

{KomentoDisable}