چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

فرهاد محبی

بیش از 8 سال از شرکتم در این دوره ها می گذرد. یاد آن روزها بخیر، هیچگاه آن روزهای شگفت را نمی تونم فراموش کنم ، روزهایی که من خسته و ناامید رو به زندگی برگردوند و فصل تازه ای رو آغاز کردم. دعا می کنم همهی مردم بتونن از فرصت این تجربه استفاده کنن.

{KomentoDisable}