• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

الهام منصوری

شرکت من در دوره دیدن برفراز و مسولیت زندگی من متحول کرد و در مرحله ای که فرزندم دچار حادثه شده بود متوجه تفاوت رفتار و دیدگاه خودم در این جریانات بودم واینها را مدیون حضور و بودن در کنار کلام زنده افسانه عزیز حامیان اساتید و...میدانم .انشالله که شرایطی فراهم شود که همه ادمها بتوننتو این دوره ها شرکت کنند