• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

سمیرا (دیدن)

سلام.سمیرا هستم با کد ۴۹
دوستان من خیلی خوشحالم که در جمع شما بودم و خیلی خوشحالم که عشق رو در حضور همگی شما تجربه کردم و خیلی خوشحالم که میتونم این جهان زیبا رو ببینم.من پدرمو بعد از سالها در آغوش گرفتم و بهش گفتم که دوست دارم کاری که حتی تصور کردنش هم برام سخت بود. من پریروز رفتم عروسی شاید باورتون نشه اما وقتی خواننده کوردی میخوند و همگی دستهای همدیگرو گرفته بودن من از خوشحالی در پوست خودم نمیگنجیدم همشونو دوست داشتم . همه ی شماهارو هم دوست دارم