چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

حنیف (براکا)

"با اجازه شريكم هستي
سلام به اموزگار زندگي كورش عزيزم
من بعد دوره زياد حال جالبي نداشتم و درونم خالي و پوچ ميديدم نگاهم به همه چي عوض شده بود و هر چيزي ميديدم ميگفتم اينم يكي از اون ميليارد دليل هاي بودنت داشتم ميومدم شمال جاده برام جوره ديگه اي بود نه مثل هزاران باري كه ديدم خودم و بالاي كوها ميديدم و از اين همه زيبايي در مركزم لذت ميبردم به جنگل رفتم جايي كه هر لحظه كلاس در مركزم ميديدم در كنار اتيش نشستم و همه پوچي رو به داخلش ريختم يه گوي بردم رو سرم و دوباره جون گرفتم
صبح سر كار رفتم ولي ديگه جر و بحثي نبود اروم با همه قاطع برخورد كردم و از اونجا با همه رفتار ميكردم
با پدرم سر مسئله اي بحث كردم و ديگه در اينجا نبودم تا داد و بيداد كنم و حرفم و با بايد ها و نبايد ها به كرسي بنشونم همه فشارها ازادانه ميرفتن به درون جنگل در حدي كه پدرم گفت تنگي نفس گرفتي گفتم اين حرفاي تو كه نفسم و بند مياره
ارامش وجودم و اين بودن زيبا مديون توام كورش عزيزم از هستي بيكران ارامش و خندهاي زيبات و براي هر ثانيت ارزو ميكنم مرسي كه هستي استاد زندگي