چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

الهام (دیدن)

سلام الهام هستم
معنی عشق رو با تمام وجود حس میکنم
برکات معنوی که از نخستین ساعات بازگشتم به منزل که در زندگیم سرازیز شده
منو شگفت زده کرده
اطرافیانم...خصوصا همسرم.....معجزه ای
درش رخ داده...نه تنها رفتارش...بلکه عقایدش.....تغییر کرده و این چیزی هست که منو متحیر کرده
من دوره رو گذراندم..و من قصد تغییر داشتم!!!!!!!
قبل از آنکه تغییر در خودم رو ببینم
تغییر دیگران نمایان شده!!!!
آرامش وصف ناپذیر در خودم همراه با عشق به همه چی و همه کس ،هویدا شده
که قبلا تجربش نکرده بودم
سپاسگذارم از تمام کسانی که باعث به وجود آمدن این حسهای فوق العاده شدند
آزیتای عزیز...سپاسگزارم برای توجه و حوصله شما
که تک تک پیامهارو پاسخگو هستی
عشق و برکت در زندگی همتون جاری باشه"