• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

الهام (دیدن)

سلام الهام هستم
معنی عشق رو با تمام وجود حس میکنم
برکات معنوی که از نخستین ساعات بازگشتم به منزل که در زندگیم سرازیز شده
منو شگفت زده کرده
اطرافیانم...خصوصا همسرم.....معجزه ای
درش رخ داده...نه تنها رفتارش...بلکه عقایدش.....تغییر کرده و این چیزی هست که منو متحیر کرده
من دوره رو گذراندم..و من قصد تغییر داشتم!!!!!!!
قبل از آنکه تغییر در خودم رو ببینم
تغییر دیگران نمایان شده!!!!
آرامش وصف ناپذیر در خودم همراه با عشق به همه چی و همه کس ،هویدا شده
که قبلا تجربش نکرده بودم
سپاسگذارم از تمام کسانی که باعث به وجود آمدن این حسهای فوق العاده شدند
آزیتای عزیز...سپاسگزارم برای توجه و حوصله شما
که تک تک پیامهارو پاسخگو هستی
عشق و برکت در زندگی همتون جاری باشه"