• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

طوبی (براکا)

سلام به گروه کیهانی مان و عشق برای کوروش عزیز ، امروز طبق قرار چندین مرتبه تمرین رهاسازی را انجام دادم و میخوامتجربه ام را باهاتون سهیم بشم. امروز عصر حس کردم یه دسته نور از قفسه سینه ام بیرون میزنه حس متفاوتی بود ،
امشب ما به پارک رفتیم و چند مرتبه تمرین رهاسازی را در پارک انجام دادم حس فوق‌العاده ای بود هنگام برگشت به آسمان نگاه کردم ماه را که پشت ابرها بود و ابر حرکت کرد یک لحظه احساس کردم من آسمان هستم بعد در ماشین چیزی از بیکرانگی لمس کردم که تا به امروز لمس نکرده بودم حتی احساس کردم بدنم سبکتر شده و نوری از کمرم وارد قفسه سینه ام میشد و بصورت پرانتزی به بیرون میرفت ، وقتی به خونه رسیدیم عجله داشتم تا این تجربه را برایتان بنویسم و از همسرم خواستم که سکوت کند در حین نوشتن بودم که او موزیک پخش کرد و من ناراحت شدم و پیش خودم گفتم نباید در صدم ثانیه آزادسازی کردم و حالم فوق‌العاده است ، سپاس فراوان از کوروش عزیز برای لمس هستی