چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

طوبی (براکا)

سلام به گروه کیهانی مان و عشق برای کوروش عزیز ، امروز طبق قرار چندین مرتبه تمرین رهاسازی را انجام دادم و میخوامتجربه ام را باهاتون سهیم بشم. امروز عصر حس کردم یه دسته نور از قفسه سینه ام بیرون میزنه حس متفاوتی بود ،
امشب ما به پارک رفتیم و چند مرتبه تمرین رهاسازی را در پارک انجام دادم حس فوق‌العاده ای بود هنگام برگشت به آسمان نگاه کردم ماه را که پشت ابرها بود و ابر حرکت کرد یک لحظه احساس کردم من آسمان هستم بعد در ماشین چیزی از بیکرانگی لمس کردم که تا به امروز لمس نکرده بودم حتی احساس کردم بدنم سبکتر شده و نوری از کمرم وارد قفسه سینه ام میشد و بصورت پرانتزی به بیرون میرفت ، وقتی به خونه رسیدیم عجله داشتم تا این تجربه را برایتان بنویسم و از همسرم خواستم که سکوت کند در حین نوشتن بودم که او موزیک پخش کرد و من ناراحت شدم و پیش خودم گفتم نباید در صدم ثانیه آزادسازی کردم و حالم فوق‌العاده است ، سپاس فراوان از کوروش عزیز برای لمس هستی