چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

مژگان (دیدن)

سلام میخوام تجربه دیشبم رو باهاتون سهیم بشم
دیشب به خاطر مراقبت از مادر بزرگم بیمارستان بودم
نیمه شب توی سکوت داشتم قدم میزدم که چشمم افتاد به پرستارها یی که کنار هم با مقنعه های سفید مشغول کار بودن
چقدر زیبا و ملکوتی به نظر میرسیدن
مثل فرشته ها
همشون به نظرم زیبا بودن
یاد صف حامی ها افتادم
اینا هم به نحوی حامی بودن
در لحظه دچار حیرانی شدم
با حیرت و لبخند بهشون نگاه میکردم
انگار که با یه منظره زیبا روبرو شده بودم
متوجه من شدن نزدیک رفتم و بهشون گفتم از زحمات شبانه روزیتون سپاسگزارم شما مثل فرشته ها هستین
بخش لبریز از یه موج عمیق از انرژی مثبت و عشق شد
خودمم لبریز از عشق شدم و اشک توی چشمام جمع شد ، یکیشونم انداختم گریه
باورتون نمیشه صبح که اومدم تا دم آسانسور بدرقم کردن
یاد حرف مهسا جون افتادم ما که حامی شدیم نا خودآگاه توی جامعه هم نقش حامیگری رو ایفا میکنیم نمیتونیم ازش دست بکشیم

خیلی حس خوبی دارم
هنوز هم با حیرت و آرامش بهشون فکر میکنم"