• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

آذر متقیان (دیدن)

شب آخر همایش دیدن ، منو همسرم اول رفتیم منزل پدرم و بعدش پیش شوهر خواهرم ، و بعد از بیست و دو سال بنده ی خدا رو دیدیم ، آخه من اون رو باعث خودکشی خواهرم میدونستم و به شدت ازش منزجر بودم ولی اونشب والان دیگه اون حس و حال بد و ناراحت کننده رو ندارم و به آرامشی رسیدم که قابل توصیف نیست خواهرم رفت ، ولی اون بنده ی خدا هم زندگیش و جسمش و تمام هست و نیستش نابود شده
واقعا ما انسانها میتونیم چه موجودات وحشتناک و عجیبی باشیم در برخورد باهم و در تقابل با بقیه
همیشه صادق و با انصاف بودن بهترین چهره برخورد با چنین مواردی هست
نصیب همگیمون باشه