چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

آذر متقیان (دیدن)

شب آخر همایش دیدن ، منو همسرم اول رفتیم منزل پدرم و بعدش پیش شوهر خواهرم ، و بعد از بیست و دو سال بنده ی خدا رو دیدیم ، آخه من اون رو باعث خودکشی خواهرم میدونستم و به شدت ازش منزجر بودم ولی اونشب والان دیگه اون حس و حال بد و ناراحت کننده رو ندارم و به آرامشی رسیدم که قابل توصیف نیست خواهرم رفت ، ولی اون بنده ی خدا هم زندگیش و جسمش و تمام هست و نیستش نابود شده
واقعا ما انسانها میتونیم چه موجودات وحشتناک و عجیبی باشیم در برخورد باهم و در تقابل با بقیه
همیشه صادق و با انصاف بودن بهترین چهره برخورد با چنین مواردی هست
نصیب همگیمون باشه