• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

کتایون قراوی (براکا)

دوستان سلام.
من می خواهم تجربه امروز صبح را با شما سهیم بشوم.
من امروز برای حل مشکلی که پسرم با یکی از هم کلاسی ها پیدا کرده بود در مدرسه حاضر شدم و منتظر مادر او بودم.
از دیشب با متود های آزاد سازی براکا توانسته بودم که خودم را آرام کنم ولی وقتی مادر دوست پسرم وارد مدرسه شد شروع به بد و بیراه گفتن و بی احترامی کرد.
من خیلی سعی کردم که خودم را کنترل کنم ولی این نباید جوابش را بدهی نتیجه عکس داشت و ما شروع به درگیری لفظی کردیم.
ولی من يکهويي یاد براکا افتادم و شروع به رها سازی کردم و آن وقت بود که معجزه براکا برای هر دو ما اتفاق افتاد.من از او عذرخواهی کردم و او هم همینطور.نتیجه عالی بود ومن این را مدیون استاد عزیزمان هستم.واقعا از این که حضور دارید ممنونم.