چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

کتایون قراوی (براکا)

دوستان سلام.
من می خواهم تجربه امروز صبح را با شما سهیم بشوم.
من امروز برای حل مشکلی که پسرم با یکی از هم کلاسی ها پیدا کرده بود در مدرسه حاضر شدم و منتظر مادر او بودم.
از دیشب با متود های آزاد سازی براکا توانسته بودم که خودم را آرام کنم ولی وقتی مادر دوست پسرم وارد مدرسه شد شروع به بد و بیراه گفتن و بی احترامی کرد.
من خیلی سعی کردم که خودم را کنترل کنم ولی این نباید جوابش را بدهی نتیجه عکس داشت و ما شروع به درگیری لفظی کردیم.
ولی من يکهويي یاد براکا افتادم و شروع به رها سازی کردم و آن وقت بود که معجزه براکا برای هر دو ما اتفاق افتاد.من از او عذرخواهی کردم و او هم همینطور.نتیجه عالی بود ومن این را مدیون استاد عزیزمان هستم.واقعا از این که حضور دارید ممنونم.