چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

وحید (دیدن)

وحید هستم میخام سهیم بشم.

روز شنبه بعد از دوره 429، اومدم سر کار و بعد از یکساعت رئیسم زنگ زد بهم. آخه این هفته دفتر تنهام.
برام کادو خریده بود و گذاشته بود تو کشوی میزم.
من دیدم و یک لحظه هیچ عکس العملی نداشتم و بعد خوشحال شدم و از رئیسم قدردانی کردم.
با کلماتی متفاوت از قبل.
چون دیگه خیلی سریع شاد نمیشدم.
ارزش کارش رو دیدم بعد تشکر کردم.
همه ش تو دو ثانیه اتفاق افتاد.
خیلی خوشحالم که تو یه اتفاق غیر منتظره تونستم تفکیک احساسات رو انجام بدم.

ممنونم از همه شما."