چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

علی حقیقی (براکا)

سلام همسفران مي خوام سهيم بشم
ديروز در اتاق كارم درگير موضوع اقتصادي بودم احساس كردم تحت فشار وتوام با دل شوره زياد مواجه هستم و واقعا حالم خوب نبود شروع كردم به رها سازي چند بار وبعد از مدتي حالم خوب شد وكارم با ارامش ادامه دادم . ممنون كوروش جان