• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

علی حقیقی (براکا)

سلام همسفران مي خوام سهيم بشم
ديروز در اتاق كارم درگير موضوع اقتصادي بودم احساس كردم تحت فشار وتوام با دل شوره زياد مواجه هستم و واقعا حالم خوب نبود شروع كردم به رها سازي چند بار وبعد از مدتي حالم خوب شد وكارم با ارامش ادامه دادم . ممنون كوروش جان