• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

نسترن نوذری (گراف)

"راستش واسه من گراف اونقدر معمولى شده كه با هر رخدادى فورا گرافش توى ذهنم ترسيم ميشه؛

مثال: چرا با شرايط كاريم حال نمي كنم؟؟؟
چون حجم زياد كار حس درد واسم درست كرده.
چون مجبور به انجام كارهايي هستم كه دوستشون ندارم
چون تاييد از مافوقم نمى گيرم
چون بخاطر زيرابزنى هاش دائما در حال لمس حس ناامنى هستم

در نتيجه دو حالت واسم ايجاد مى شد:
١- حس فرار: درخواست جابجايى از اون محيط دادم.
٢- حس پناه: براى كسب امنيت بيشتر در حالى كه داشتم از فشار كار مى مردم، باز هم كارهاى بيشترى را متقبل مى شدم.

بالاخره اين اتفاق افتاد و من آزاد شدم از فضايى كه ازش هيچ لذتى تجربه نمي كردم."