چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

زهرا (دیدن)

سلام به استاد عزیزتر از جانم از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم که معنای خوب زندگی کردن و قشنگ دیدن رو به ما اموختی ان شاالله هرجا هستین تنتون سالم و دلتون خوش و زندگیتون سرشار از عشق باشد"