• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

مونا (براکا)

"سلام كوروش عزيز و سلام دوستاي خوب و همراهم،ميخوام سهيم بشم باهاتون،در شرايطي هستم كه كاملا واقعي و ملموس،تفاوت بين موناي قبل و موناي براكا رو ميبينم
انتخاب كردن اين گونه بودن يا به مدل قبل و قديم رفتار كردن،تجربه اي واقعي و گران از سود و زيان، تجربه اي از گير افتادن نيرو،و انتخاب رهايي و گاهي مهمتر از اينها تاييد مدل جديد و براكايي شدنم و افرين و مرحبا گفتن براي برداشتن اولين قدمها،كوروش جان حس حمايت و تاييد شدن رو در درونم ميبينم كه ب شكل نياز ويا فشار در مياد.
در اينكه مثل قبل و تجربه هاي قبل رفتار نكردم،، ولي هنوز سخته،و فشار هست، شايد از گرفتن حس تاييد هم بايد رها شم ولي ميبينم كه تو اولين قدمها نياز دارم.
برايم و براي مسيرم و انتخابم و براكايي بودنم و براكايي ماندنم عشق بخواهيد
"