چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

خسرو (دیدن)

سلام خسرو هستم . میخواستم حسم رو باهاتون سهیم بشم از بعد دوره تمام لحظات برام لذت بخشه غذای تو خونه رو به ارومی میخورم متوجه این شدم چقد دستپخت مادرم عالیه در حالیکه هر روز بی تفاوت از کنارش عبور میکردم مرسی از پژوهشگاه کلام زنده ک بمن یاد داد لذت زندگی در لحظه رو"