چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

نگار عطاریان (تجربیات دیدن)

هنوز مثل یک اونگ به چپ و راست می روم و خوشحالم از اینکه حرکت شروع کردم و دارم

مسیر درست زندگی پیدا می کنم

من مدتی بود که با قضیه انصراف از دانشگاه در مقطع ارشد مشکل داشتم و به خیال خودم سوت پایان زده بودم ولی الان به این نتیجه رسیدم که باید زندگی را با بند بند وجود فهمید و حرکت کرد رو به جلو از طناب مقایسه با همسن سال هام خسته شدم و می خوام سوت حسادت درون را بزنم و به جای رقابت باهاشون کیف کنم از وجود ارزشمندشون بهرمند شم و تا بتونم خودم دوست داشته باشم و بیشتر به توانمندی های ایزد یزدان که هر چه دارم و ندارم از ان دارم پی ببرم

خدایا به داشته و نداشته هات شکر و ممنونم که در این گروه من را با افرادی تک تکشان بوی ناب عشق و انسان دوستی می دهند اشنا کردی ممنونم