چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

محمدرضا نوروزی نژاد (تجربیات براکا)

"سلام به دوستان عزیز و یاران همیشگی

سال ها راه پیمودم تا به این تجربه رسیدم ، برای انتخاب کردن آنچه انتخاب کردنی است نیاز به هیچ دانش خاص یا تمرین و .... وجود ندارد ، آنچه که بیش از هر چیز بکار می آید تنها شهامت است .

اساتید بسیاری ساز سه تار می نوازند اما همه ی آنها بداهه نواز نیستند ، وقتی که یک نوازنده چگونگی بداهه نوزای را لمس کند تا همیشه صاحب آن تحربه است و تنها کافی است که انتخاب کند ، وقتی بداهه می نوازد او می نوازد در حالی که نمی نوازد ، او دریافته در بی عملی ، عمل کند ،

در نگاه من زندگی نیز به همین مثابه هست ،

 

لمس هستی یافتنی نیست بلکه دریافتنی است ، من آموختم برای تمرکز برای کشف لمس ارتباطم باهستی بدنبال چیزی خارج از خودم نباشم و وقتی این را تجربه کردم به نکته عجیبی رسیدم دیگر چیزی خارج از من نبود ،

به این معنی که خود را به عنوان یک منفرد اما در یگانگی تجربه کردم ،

و از آن لحظه به بعد همه چیز از انتخاب هایم آغاز می شود , چندی بیش به یک پرسش بنیادی برای خودم رسیدم و آن این بود: انتخاب من کدام است ؟

آرامش یافتن ؟

آرامش داشتن ؟

وقتی به سوال اول فکر کردم ، دیدم آرامش چیزی خارج از من است که باید آن را بیابم و اگر نیابم ... ( یعنی یک سرنوشت شخصی درک شد )

و وقتی به سوال دوم فکر کردم دیدم ، آن سرنوشت هستی است و من به عنوان عضوی در آن سهیمم ، پس می توانم آن را انتخاب کنم و از اینجا هستی را آغاز کنم ،

و باز به نکته جالب تری رسیدم ،

آیا سرنوشت من به عنوان یک انسان می تواند ، سرنوشتی مجزا از هستی باشد ؟

و بعد به درک جدایی انسان از هستی رسیدم ، دیدم که آغاز جدایی من از هستی از زمانی آغاز شده که بدنبال سرنوشتی مجزا و شخصی در هستی براه افتادم و لمس کردم و این نقطه آغاز جدایی من از هستی است ، اما وقتی من عضوی در سرنوشت هستی هستم داستان متفاوت است ، پس لمس کردم سرنوشت یافتی نیست بلکه دریافتنی است ، و بعد به یک سوال جدید رسیدم ،

آیا یک قطره بدون درک پیوستگی اش با اقیانوس می تواند صاحب سرنوشتی مجزا باشد ؟ ( یافتم که هیچ شانسی ندارد )

سرتون و دردنیارم چون سوالات کماکان ادامه داشت و بقیش رو در فرصت دیگه باهاتون سهیم می شم.