• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

فرشید یاوری (تجربیات دیدن)

سلام تجربه ی من از کشتی 429 اینه که انقدر حال من خوبه این آرامش رو با تمام دنیا عوض نمیکنم

حس کینه ورزی حسادت غم ناراحتی گوشه گیری و... هر چیزی که حال آدمو بد کنه دیگه باهام غریبست

ممنونم از آقای شهابی که بانی این همایش بودند و زحمت بسیاری برای این تحول بزرگ کشیدند.

تجربه ی کشتی هیچ کجای دنیا به جز کلام زنده قابل تجربه نیست.