چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

فرشید یاوری (تجربیات دیدن)

سلام تجربه ی من از کشتی 429 اینه که انقدر حال من خوبه این آرامش رو با تمام دنیا عوض نمیکنم

حس کینه ورزی حسادت غم ناراحتی گوشه گیری و... هر چیزی که حال آدمو بد کنه دیگه باهام غریبست

ممنونم از آقای شهابی که بانی این همایش بودند و زحمت بسیاری برای این تحول بزرگ کشیدند.

تجربه ی کشتی هیچ کجای دنیا به جز کلام زنده قابل تجربه نیست.