چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

نرگس (تجربیات براکا)

"تجربه ای نوین

روز دیگری آغاز شد ...

روزی که بی صبرانه انتظارش را می کشیدم و هفته ها به این روز می اندیشیدم ...

از رختخواب بیرون آمدم و برای درست کردن چایی ️ به آشپزخانه رفتم ...

و کم کم داشتم ، آماده میشدم برای رفتن به یک همایش مهم ...

وقتی لباسی رو که چندی پیش ویژهء این مجلس سفارش داده بودم می پوشیدم ...

فهمیدم که شلوارش برایم خیلی تنگ شده ...با خود گفتم وای ... نه ...یعنی چاق شدم چه بد ... حالا چکار کنم ...

اینجا بود که دیدم اون لباسی که بهش امید داشتم انتظارم رو برآورده نکرد ...

و همین دلیلی بود برای ناراحتی من هر لحظه احساس شادی در وجود من کمتر میشد

به همایش رفتم ... ولی دیگه از دنیای اطرافم لذتی نمیبردم...

حس درونیم بد بود چون فکر میکردم اون لباس باعث خوشحالی من تو اون همایش میشه

ولی دیدم که همون عامل اندوه من شده

من با محدود کردن خودم جهت پوشیدن اون لباس خاص حس شادی رو در وجودم از بین برده بودم

چون تنها در اون مقطع از زندگی ، فقط به این فرم لباس تکیه داشتم ...

و اینگونه ... اندیشه ی غم در من جوانه زد...

اما زمانی نگذشت که به خودم اومدم و گفتم :

نرگس !! تو بخاطر چی داری لذت ، این فرصت زندگی رو از دست میدی ?!

بلافاصله رو آوردم به سوی متد رهاسازی فشار

که استاد کوروش عزیز در براکا تاکید داشتندحتی به اعلامش ...

و هشیارانه این رهاسازی رو انتخاب کردم اونجا بود که فهمیدم اون لباس

توان شاد کردن من رو نداره ... و این منم که قدرت انتخاب شادی یا غم رو دارم ...

با درک این آگاهی بود که قدم در جاده آزادی گذاشتم ...

و از آن پس تا دغدغه ی لباس به ذهنم خطور میکرد

با خود می گفتم ...

مهم نیست که اون لباس به کارم نیومد ...

مهم اینه که در این همایش حضور دارم

و این یک معجزه در زندگی من است .

خدا را هزاران بار شکر"