• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

محمد امین (تجربیات دیدن)

"سلام من مسافر کشتی ۴۲۹ کرمانشاه هستم.

خیلی خیلی خوشحالم از اینکه پیشتون بودم اینهمه مهربونی و آدم بودن به راحتی جای دیگه پیدا نمیشه.

اولش باورش نکردم به اصرار مادرم اومدم گفت که ماه تولدته برو متولد میشی، تو دلم واقعا بهش خندیدم

ولی شما کل شما همه شما کاری به من کردید که بجای ۲۸ مرداد ۱۳ مرداد به دنیا بیام

ممنون که انقدر خوبید

عاشق همتونم"