• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

بهزاد (تجربیات براکا)

"سلام استاد

من روز بعد از براكا با همسرم رفتيم تا براى تولد مادر خانومم كادو بخريم.

يكم دير شده بود و كيك رو خريديم رفتيم گل بگيريم ولى تو گل فروشى تصميم گرفتيم تا گل رو داره تزيين ميكنه بريم كادو بخريم و برگرديم.

اومدم بيرون و ديدم كه اى واى كيف پولم نيست

حالا كلى مدارك و عابر بانك و پول نقد و... توش بود

برگشتم گل فروشى گفتن اينجا نيست. برگشتم شيرينى فروشى گفتن اينجا نيست.من و همسرم از هم جدا شديم دنبال كيف بگرديم. حالا من

١-حس از دست دادن پول اخه چند دقيقه قبل از بانك پول گرفتم تو كيفم گذاشتم و خود كيفم رو هم از دست دادم.

٢-از دست دادن تولد چون بدون پول كه گل و كادو نميشه گرفت

٣-عدم تاييد پدرم اومد تو ذهنم كه ميگفت اين كيف چون تو جيب جا نميشه و بايد دستت بگيرى گم ميشه

٤-حس نا امنى به گل فروش چون شك داشتم كار اون باشه

٥-حس درد از سوز سرما كه به صورتم ميخورد.

جالب اينه كه من تقريبا انجا بودم و افكار بار خيلى كمى داشتن. همون بار اضافى رو هم آزاد كردم

. تو اين آشوب لبخند درونيه اومد

ديدم كه من ادم هواس جمعى هستم و تازه تو كيفم پول گذاشته بودم پس شايد بدنه بزرگتر تشخيص داده شخصى حسابى به اين پول نياز داره.

حالا كه اينطور بود ديگه تقريبا حس از دست دادن نداشتم و بقيه حس ها هم رفتن آنجا و برگشتم دنبال همسرم تا ببينيم چكار كنيم كه خودش زنگ زد و تا خواستم بگم هنوز پيدا نكردم ديدم روى داشبورد ماشين بود و بخاطر همرنگى و تاريكى نديدمش.

درس جالبى براى من و همسرم بود خدارو شكر با رهاسازى با نگرانى كم فقط در حد حل مسئله ازش گذشتيم و كلى حال كرديم كه چه بى استرس اين موضوع رد شد.