چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

فاطمه (تجربیات دیدن)

"سلام فاطمه هستم مسافرکشتی ۴۲۸بوشهر میخواستم حس خوبم رو باهاتون سهیم بشم خوشحالم که دوستای خوبی مثل شما دارم من هم حالم خوبه استرسم کم شده ممنونم ازصبای عزیز ومریم جون واستادمنصور سپاسگزار م "