• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

فاطمه (تجربیات دیدن)

"سلام فاطمه هستم مسافرکشتی ۴۲۸بوشهر میخواستم حس خوبم رو باهاتون سهیم بشم خوشحالم که دوستای خوبی مثل شما دارم من هم حالم خوبه استرسم کم شده ممنونم ازصبای عزیز ومریم جون واستادمنصور سپاسگزار م "