• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

مجید رستمی (تجربیات براکا)

"سلام بر دوستان کیهانی خودم.

تا قبل از اینکه به اهواز برگردم همه چیز حالت مسافرت داشت و تمرینات کلی حال خوب و تجربه جدید برام داشت ولی هنوز توی تجربه زندگی خانه و محل کار قرار نگرفته بودم.

تا اینکه

امروز بعد از چند روز می خواستم سر کار حاضر بشم یه فشار بزرگ اومد سراغم. قفسه سینه م در حال انفجار بود.از بعد از دوره دیدن تا الان که بیش از دوسال می گذشت هم چنان فشاری نداشتم.

قضیه رو با همسرم، نازنین جان، در میان گذاشتم. گفت که قرار نیست که الان با قبل از آشنایی با براکا یه حال داشته باشیم و به انرژی بیکران و پیوستگی ایمان داشته باش. منم شروع به انجام رها سازی و براکا کردم.

و تمام فشار رو رها کردم و تمام قضایا رو به اونجا فرستادم و با کمک هستی راهی براش پیدا کنم. با یه حال خوش که از خالی بودن مرکز پیدا کرده بودم به سر کار رفتم و به لطف خداوند و شما خانواده کیهانی با انرژی شروع به کار کردم.

خواستم این حال خوب رو باهاتون سهیم شده باشم. دوستتون دارم، همیشه همه جا خیلی زیاد