• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

نسترن نوذری (تجربیات براکا)

نسترن نوذری (تجربیات براکا)

"در نهمين روز وفادارى به بودن و انتخاب براكا، بجاى ساعت ٥:٢٠ صبح ساعت ٦:٢٠ از خواب بيدار شدم.

نمى دانستم چطور و با چه سرعتى براى حاضرشدن و رفتن به سركارم اقدام كنم.

تنها كارى كه مى توانستم انجام دهم، آزادسازى پى در پى اضطراب و نگرانى ديررسيدن بود. با هر نفس، آزادسازى كردم و آماده رفتن شدم.

!!!يك ماشين جلوى در حياط پارك شده بود

بدون حتى ذره اى ترديد، وسايل لازم خود را از داخل ماشين برداشتم، سويچ را به خانه برگرداندم و قدم عشق و آزادى بر زمين گذاشتم...

حال شناورى را با آسمان و زمين و هوا تجربه كردم... با هر قدم تا خيابان آزادسازي كردم و در آغوش براكا، تمام جهان را آنجا با تجربه اى شيرين، خوشامد گفتم.

گويى زمان بر من نمى گذشت...

دغدغه ى جاى پارك ماشين هم نداشتم... و با اولين وسيله اى كه پيدا شد، سر كارم حاضر شدم.

الان تازه دارم بخاطر ميارم كه حتى ساعت تايمكس را هم چك نكرده ام كه كى رسيدم. فقط ميدونم كه به موقع رسيده ام.

در انتخاب و بودن با براكا، لمس بيكرانه در لحظات آزادى بخشش را تجربه كردم... گويى زمان از حركت باز ايستاده و چقدر اين بهشت، به بودنهاى كودكانه ام شباهت دارد

عادتهاى دوست داشتنى براى مراقبت از سلول انسانى به راحتى و بدون هيچ تلاشى بازگشته اند و بدون هيچ برنامه ريزى بطور خودبخود انجام مى شوند...

آيا فشارى هست؟؟؟ راستى چرا هيچ فشارى و هيچ دغدغه اى نيست؟؟؟

و اگر هم حس فشار مى آيد، فورا جاى خود را به اقدامى نرم و مهربان براى حل موضوع مى دهد...

سپاس استاد براكايى ام

سپاس براى عشقى كه هر لحظه جارى مى كنيد