• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

صدی رزمجو (تجربیات دیدن)

سلام صدیقه هستم

مسافر کشتی ۴۲۸ بوشهر میخواستم تجربه ام رو در مورد تمرین امروز باهاتون سهیم بشم

پسرم علیرضا ۱۶ سالشه بعضی وقت‌ها بهش گیر میدادم که به موقع بییاد خونه ومنظم باشه اتاقش

ولی امروز از هوش وزکاوت پسرم واز اینکه برای با دوستان بیرون رفتنش با اجازه ماست و مسایل زندگیشو بامن در میان میذاره ازش تشکر کردم باهم صمیمی تر شدیم وخیال خودم راحتتره ممنونم از اساتیدم