• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

ناشناس (تجربیات دانستن)

خوشم میاد یا نه تو بازی دوستانه ام تاثیری نداره و باید بازی درست رو انجام

بدم . دوستانه و برد برد.و این که یاد گرفتم به بازی های اشتباهم آگاه هستم و

به ادم هایی که از اونها خوشم نمیاد فرصت بدم .و این باعث شده نتیجه های

خوبی بگیرم