چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

ناشناس (تجربیات دانستن)

خوشم میاد یا نه تو بازی دوستانه ام تاثیری نداره و باید بازی درست رو انجام

بدم . دوستانه و برد برد.و این که یاد گرفتم به بازی های اشتباهم آگاه هستم و

به ادم هایی که از اونها خوشم نمیاد فرصت بدم .و این باعث شده نتیجه های

خوبی بگیرم