• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

آرمین (تجربیات براکا)

"استاد به عنوان شخصى كه ارشدم رو در زمينه مديريت بازرگانى و بازاريابى دارم ميخونم دانش گرافهايى كه شما ارائه دادين شاه كليد تمام درسهاى تحليل رفتار مصرف كننده،بازاريابى،مديريت منابع انسانى و مديريت رفتار سازمانى هست و همينطور بسيار با كورس مورد علاقم تئورى هاى مديريت هم در ارتباط هست.

من بينهايت سپاسگزار هستم كه امكان استفاده و يادگيرى اين دانش رو از شما داشتم

در مورد آنچه كه در مورد ايجاد گراف مثبت در مورد شخص خودمون گفتيد اين رو در فلسفه بازاريابى به عنوان بازاريابى شخصى ازش ياد ميكنند.

در فلسفه بازاريابى همه چيز كالا هست از جمله انسان و بازاريابى شخصى در جهت افزايش قيمت انسان همزمان با افزايش تقاضا براى انسان هست.باز هم دانش گرافها شاه كليد روشهاى بازاريابى شخصى هست.

اما نكته اى كه به ذهنم رسيد (و در جواب شيوا جان در مورد اينكه آيا بايد از شخصى كه عذاب وجدان ميده دورى كنيم؟ ) هم شايد باشه اينه كه چقدر اين دانش گرافها در زندگى ما به شكل شايد تاسف برانگيزى تاثير گذار بوده.

چه دوستى هاى خوبى كه به خاطر ناآگاهانه باز شدن روى گراف منفى همديگه از هم نپاشيده و چه طلاقهايى به اين خاطر فقط انجام نشده؟ و چه كلاه هايى كه سرمون نرفته به اين طريق و چه وقتهايى كه هدر نداديم با كسانى كه موجوديت عقليشون زير صفر بوده ولى هميشه با گراف مثبت به ما حس امنيت ميدادن؟ (البته واضح هست كه اين قضاوتهاى من از چه نگاهى انجام ميشود)

گرافها بسيار مهم و تاثير گذار هستند در زندگى آدمها و احتمال اينكه اين دانش در مدارس به جاى چيزهاى ديگه تدريس ميشد چه احتمال زيبايى هست.

شايد اون موقع آدمهايى تربيت ميشدن كه به جاى سرگرم بازى بزرگ كنش و واكنشهاى حسى بودن به بخشهاى ديگرى از ذهن و خود ميپرداختن.