• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

اکرم (تجربیات دیدن)

"سلام دوستان

من اکرم هستم از کشتی ۴۲۷ تبریز

این 4 روز بهترین روزهای زندگیم بود

من قبل دوره متوقف شده بودم حرکت نمیکردم نه به جلو و نه به عقب

از زندگی سیر شده بودم

دوست داشتم هر روزی که میرسه روز اخرم باشه

من به اخر خط رسیده بودم

ولی دوست داشتم یه کاری بکنم اما چکار نمیدونستم

واقعا از این وضعیت خسته شده بودم

دوست داشتم یک تغییری بکنم

از یکی از اساتیدم سیر مطالعاتی خواستم

اونم موثر نیفتاد تا اینکه یکی از دوستانم این دوره رو معرفی کرد

نمستونستم بهش اعتماد کنم ولی مجبور بودم برم

بایداز این افکار پوچم دست میکشیدم

من تمام این مشکلاتی که داشتم از گدشته های دور راه حل پیدا کردم

و با ارامش کامل برگشتم

اگه من فقط یکی از مشکلاتم که بخشیدن پدر و مادرم بود که حل شد برام کافی بود

و خوشحالم که چنین انسانهایی هستند که برای سرزمینشان تلاش میکنند تا به ارامش برسند سپاسگزارم