چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

اکرم (تجربیات دیدن)

"سلام دوستان

من اکرم هستم از کشتی ۴۲۷ تبریز

این 4 روز بهترین روزهای زندگیم بود

من قبل دوره متوقف شده بودم حرکت نمیکردم نه به جلو و نه به عقب

از زندگی سیر شده بودم

دوست داشتم هر روزی که میرسه روز اخرم باشه

من به اخر خط رسیده بودم

ولی دوست داشتم یه کاری بکنم اما چکار نمیدونستم

واقعا از این وضعیت خسته شده بودم

دوست داشتم یک تغییری بکنم

از یکی از اساتیدم سیر مطالعاتی خواستم

اونم موثر نیفتاد تا اینکه یکی از دوستانم این دوره رو معرفی کرد

نمستونستم بهش اعتماد کنم ولی مجبور بودم برم

بایداز این افکار پوچم دست میکشیدم

من تمام این مشکلاتی که داشتم از گدشته های دور راه حل پیدا کردم

و با ارامش کامل برگشتم

اگه من فقط یکی از مشکلاتم که بخشیدن پدر و مادرم بود که حل شد برام کافی بود

و خوشحالم که چنین انسانهایی هستند که برای سرزمینشان تلاش میکنند تا به ارامش برسند سپاسگزارم