• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

ندا انواری (تجربیات گراف حسی)

سلام همسفرهای عزیزم...

گرافهای حسی برای من خیلی جالب بود... تحلیل رفتارهای خودم و اطرافیان رو که انجام میدم... و میذارم رو نقشه گراف حسی دلیل رفتارها و عملکردها رو براحتی در میارم...

و بهم انرژی خیلی خوبی میده و از شنبه سعی میکنم کارهام رو بر اساس حس پناه انجام بدم...