چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

ندا انواری (تجربیات گراف حسی)

سلام همسفرهای عزیزم...

گرافهای حسی برای من خیلی جالب بود... تحلیل رفتارهای خودم و اطرافیان رو که انجام میدم... و میذارم رو نقشه گراف حسی دلیل رفتارها و عملکردها رو براحتی در میارم...

و بهم انرژی خیلی خوبی میده و از شنبه سعی میکنم کارهام رو بر اساس حس پناه انجام بدم...