چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

محمد (تجربیات دیدن)

سلام .هم سیاره ی های عزیزم.

من محمد ۶۸ ساله٬مسافر خوش شانس کشتی ۴۲۷ تبریز هستم .

از این نظر خوش شانسم که به اصرار خانواده ام در این دوره شرکت کردم و متاسفانه فکر میکردم من دیگه با این سن وسال هر چه هستم دیگه عوض شدنی نیستم!!! و با شرکت کردن در این دوره پی به اشتباه خودم بردم به هر حال

خیلی راضی وخوشنودم چه گره هایی که سالها در وجودم رخنه کرده بود همگی باز شدن و نگرشم نسبت به خیلی چیزها عوض شد وبه آرامش رسیدم و افکارم متحول شدن .

توصیه میکنم از این فرصت استفاده کنید که دنیای خوبی را تجربه نمایید.