چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

نیما (تجربیات براکا)

براکا را در آغوش بگیر برای آنکه هر لحظه در تو چیزی زاده شود، او مهربانیست که در زلالی اقیانوسش همه ی آلام تو غرق میشوند!

براکا درک و شناختی از جهان هستیست

که تا دیروز مقابل چشمت نبود!

همان سان که او تو را در آغوش مهرش میگیرد تو نیز در آغوشش بگیر که او آرامبخش دل بیقرار تو و تو پاسدار معجزه اش باشی.

آزاد کن هر نیروی اسیری را که بندهای یکپارچگی تو را با جهان هستی قطع میکند! با او به میهمانسرای پذیرش گام بگذار،

و با تمرین گویش از همه ی انباشه های ناهمگون خالی شو

به مرکز عبور بسپار، که تمام دقایقت را از آن تو کند

که تویی سزاوار به بهترین فرجام هر لحظه

سلولهایت را رها در ابر کهکشان تسلیم عشق کن… آنجا که در گردشی سیار مسیرش به سر منزل عشق میرود و جاری سیالش در تو پایان هر غروبیست…