• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

نیما (تجربیات براکا)

براکا را در آغوش بگیر برای آنکه هر لحظه در تو چیزی زاده شود، او مهربانیست که در زلالی اقیانوسش همه ی آلام تو غرق میشوند!

براکا درک و شناختی از جهان هستیست

که تا دیروز مقابل چشمت نبود!

همان سان که او تو را در آغوش مهرش میگیرد تو نیز در آغوشش بگیر که او آرامبخش دل بیقرار تو و تو پاسدار معجزه اش باشی.

آزاد کن هر نیروی اسیری را که بندهای یکپارچگی تو را با جهان هستی قطع میکند! با او به میهمانسرای پذیرش گام بگذار،

و با تمرین گویش از همه ی انباشه های ناهمگون خالی شو

به مرکز عبور بسپار، که تمام دقایقت را از آن تو کند

که تویی سزاوار به بهترین فرجام هر لحظه

سلولهایت را رها در ابر کهکشان تسلیم عشق کن… آنجا که در گردشی سیار مسیرش به سر منزل عشق میرود و جاری سیالش در تو پایان هر غروبیست…